top of page

Akademik Faaliyetlerimiz

Psikopark bünyesindeki herkesin akademik anlamda kendi alanında yetkin bireyler olmasını amaçlar. Bu kapsamda alanında uzman isimlerle konferanslar, seminerler ve paneller düzenler.

Bunun amacı, lisans hayatında verilen bilgiyi alıp kullanmış isimlerin o bilgiyi nasıl yorumladıklarını anlayabilmek ve Psikopark bünyesindeki bireyleri meslek hayatına hazırlayabilmektir.

11 Ara 2022

Klinikte Psikodinamik Terapi ile Çalışma

Psikodinamik terapi, bir kişinin iç dünyasındaki bilinçdışı düşünceler, duygular ve davranışlarla ilgilenir. Bu terapi yaklaşımı, kişinin geçmiş yaşam deneyimleri ve ilişkileri ile bugünkü yaşamı arasındaki bağlantıları anlamaya ve bu bağlantıların kişinin mevcut sorunlarına nasıl katkıda bulunduğunu keşfetmeye çalışır.

Klinikte Psikodinamik Terapi ile Çalışma

1 Ara 2022

Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik sağlamlık, kişinin zorlu durumlara karşı dayanıklı olma ve bu durumlarla başa çıkabilme yeteneğidir. Psikolojik sağlamlık, insanların güçlü bir zihin yapısı, sağlıklı bir duygusal denge ve olumlu düşünceler geliştirerek, stres, kaygı, depresyon, travma ve diğer zorluklarla mücadele edebilme yeteneği anlamına gelir.

Psikolojik Sağlamlık

28 Eki 2022

Terapi Odasında Meme Kanseri Ve Süreç Yönetimi

"Meme kanseri", memelerdeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve yayılması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Bu hastalık, erken teşhis ve tedavi ile başarıyla tedavi edilebilir.

Terapi Odasında Meme Kanseri Ve Süreç Yönetimi

10 May 2022

Nöropsikoloji Alan Tanıtımı ve Vaka Analizi

Nöropsikoloji, beynin işlevleri ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bu alanda çalışanlar, beyin hasarı, beyin hastalıkları, nörolojik bozukluklar veya beyin işlev bozukluklarına sahip kişilerin davranış ve zihinsel süreçlerini incelerler.

Nöropsikoloji Alan Tanıtımı ve Vaka Analizi

12 Nis 2022

Aşkın Nöral Temelleri

Birçok araştırmacı, aşkın bir tür bağımlılık olarak kabul edildiğini ve beyindeki ödül merkezleri ile ilgili olduğunu düşünmektedir. Ödül merkezleri, özellikle ventral tegmental alan (VTA), nucleus accumbens (NAc) ve prefrontal korteks (PFC) gibi beyin bölgeleri, ödüllendirici bir uyarıcı ile karşılaştığında dopamin salınımını arttırarak zevk ve haz hissini tetikler.

Aşkın Nöral Temelleri

1 Nis 2022

Toksik Erkeklik

Toksik erkeklik, bir erkeğin toplum tarafından kabul edilen erkeklik normlarına uymak için sergilediği davranışlardan kaynaklanan zararlı bir kültürel olgudur. Bu davranışlar, cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet beklentilerine dayanır ve erkeklerin üstünlük, güç, baskınlık ve kontrol gibi özelliklerin aşırı vurgulanmasını içerir.

Toksik Erkeklik

18 Mar 2022

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği, her cinsiyetin toplumda eşit haklara, fırsatlara, kaynaklara ve saygınlığa sahip olmasını sağlamayı amaçlayan bir kavramdır. Bu kavram, cinsiyet rolleri ve cinsiyet ayrımcılığına dayalı toplumsal normları ve yapıları eleştirmekte ve bunları değiştirerek cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

17 Şub 2022

Kabul ve Minfulness

Kabul ve mindfulness birbirleriyle yakından ilişkilidir. Kabullenme, mindfulness becerilerinin bir parçasıdır ve kabul edici bir tutum, mindfulness pratiğinde de önemli bir rol oynar. Mindfulness pratiği, bize şimdiki anda farkında olmak ve herhangi bir deneyime kabul edici bir tutumla yaklaşmak için bir araç sağlar.

Kabul ve Minfulness

24 Oca 2022

Çocuk İstismarını Nasıl Fark Ederiz ve Önleyebiliriz?

Klinik Psikolog Melisa Varol ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, dünyanın önemli sorunlarından çocuk istismarını masaya yatırdık.

Çocuk İstismarını Nasıl Fark Ederiz ve Önleyebiliriz?
bottom of page