top of page

Klinikte Psikodinamik Terapi ile Çalışma

11 Ara 2022

Psikodinamik terapi, bir kişinin iç dünyasındaki bilinçdışı düşünceler, duygular ve davranışlarla ilgilenir. Bu terapi yaklaşımı, kişinin geçmiş yaşam deneyimleri ve ilişkileri ile bugünkü yaşamı arasındaki bağlantıları anlamaya ve bu bağlantıların kişinin mevcut sorunlarına nasıl katkıda bulunduğunu keşfetmeye çalışır.

Aşağıda psikodinamik terapiyle çalışma süreci hakkında daha detaylı bilgiler yer almaktadır:


  1. İlk Değerlendirme: Psikodinamik terapi, ilk değerlendirme seansında, kişinin geçmiş yaşam deneyimleri, ilişkileri, kişilik özellikleri ve mevcut sorunları hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Bu süreçte, terapist, kişinin sözlü ifadeleri yanı sıra kişinin duygusal ifadelerini de gözlemleyerek, kişinin bilinçdışındaki düşünceleri, hisleri ve davranışları hakkında fikir edinir.

  2. Terapötik İlişki: Psikodinamik terapi, terapötik ilişki üzerine yoğunlaşır. Terapist, kişinin mevcut sorunlarına ilişkin bilinçdışı içerikleri, karşılaştığı zorlukları, çatışmaları ve savunma mekanizmalarını keşfetmeye çalışır. Terapist ayrıca, kişinin bilinçdışı içeriklerini açığa çıkarmaya yardımcı olmak için kişinin sözlerini yorumlar.

  3. Kişinin Geçmiş Deneyimlerini Keşfetmek: Psikodinamik terapi, kişinin geçmiş yaşam deneyimlerini keşfetmeye yöneliktir. Bu süreçte, terapist, kişinin çocukluk deneyimleri, aile dinamikleri ve diğer önemli yaşam olayları hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Bu bilgiler, kişinin mevcut sorunlarına ve savunma mekanizmalarına ilişkin anlayışımızı artırır.

  4. Bilinçdışı Süreçleri Keşfetmek: Psikodinamik terapi, kişinin bilinçdışı içeriklerini ve süreçlerini keşfetmeye çalışır. Bu süreçte, terapist, kişinin rüyalarını, serbest çağrışım tekniğini ve diğer teknikleri kullanarak, bilinçdışı süreçlere daha derinlemesine bir bakış atar.

  5. Savunma Mekanizmaları ile Çalışmak: Psikodinamik terapi, kişinin bilinçdışındaki savunma mekanizmalarını

bottom of page