top of page

Toksik Erkeklik

1 Nis 2022

Toksik erkeklik, bir erkeğin toplum tarafından kabul edilen erkeklik normlarına uymak için sergilediği davranışlardan kaynaklanan zararlı bir kültürel olgudur. Bu davranışlar, cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet beklentilerine dayanır ve erkeklerin üstünlük, güç, baskınlık ve kontrol gibi özelliklerin aşırı vurgulanmasını içerir.

Bu davranışlar, erkekler arasında hiyerarşik yapıların kurulmasına, diğer cinsiyetlerin aşağılanmasına ve şiddet içeren davranışların normalleştirilmesine yol açabilir.


Toksik erkeklik, erkeklerin kendi duygularını bastırmasına ve başkalarının duygularına karşı duyarsız kalmalarına da yol açabilir. Bu durum, erkeklerin kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmelerine, sadece güçlü, dominant ve duygusal olarak sağlam olan bir imaj oluşturmaya odaklanmalarına neden olabilir. Bu durum, erkeklerin duygusal zekalarını ve empati yeteneklerini azaltabilir.


Toksik erkeklik, erkeklerin diğer cinsiyetlere karşı ayrımcılık yapmalarına ve saldırgan davranışlar sergilemelerine de neden olabilir. Bu durum, özellikle kadınlara, eşcinsel, biseksüel, trans bireylere ve diğer cinsiyet kimlikleri gibi cinsiyet kimlikleri dışındaki kişilere yönelik ayrımcılık ve şiddet içeren davranışlarla sonuçlanabilir.


Toksik erkeklik, erkeklerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da etkileyebilir. Bu nedenle, toksik erkeklik kültürünün ortadan kaldırılması için, erkeklerin sağlıklı cinsiyet normlarını benimsemeleri ve kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortamın oluşturulması gerekmektedir.

bottom of page